fbpx

Ulla Drewsen Lidsmoes

-Småbørnskonsulent og familieterapeut i Bedre Familieliv

Oplever du også at samspillet med dit barn i perioder er svært? Bliver du ofte i tvivl om, hvordan du skal forstå dit barns signaler og adfærd? Og kan du tage du dig selv i – midt i putningen, tandbørstningen, spisningen eller andre hverdagssituationer – at handle på en måde, som du ikke helt forstår eller tænker hjælper.

Fortvivl ikke, der er hjælp at hente!

Som småbørnskonsulent og familieterapeut har Ulla mange års erfaring med at vejlede spædbørns-og småbørnsforældre til en nemmere hverdag. I samtalerne med Ulla vil der være fokus på jeres samspil og tilknytning. Der gøres meget ud af at se situationerne med både dine og dit barns øjne, så jeres forskellige behov træder frem. Zoomes der ud, er der nemlig ’gode udviklingsmæssige- og følelsesmæssige grunde’ bag al adfærd og alle konflikter. Og hvis man først forstår dem, er det muligt som forældre at handle anderledes på dem. Sammen med Ulla får du/I mulighed for at undersøge hvad, der helt præcist kommer i spil mellem jer, og du får ideer og bliver inspireret til, hvordan du kan tackle dem anderledes, så I opnår mere af den gode stemning og nærhed derhjemme. For de fleste familier skal der kun 2 til 3 samtaler til før, der kommer godt gang i den positive udvikling.

Viser det sig i samtalerne, at der kommer svære følelser og tanker i spil hos dig som forældre, som måske knytter sig til egen dårlige baggrundserfaringer, al for høje forventninger, overbekymring, stærk vrede eller lign, så henviser Ulla til sin dygtige kompagnon Nanja. Nanja er uddannet eksamineret emotionsfokuseret psykoterapeut og har mange års erfaringer om at støtte forældre til at få det nemmere i forældrerollen.

KONTAKT:

Ulla kan kontaktes på telefon +45 51 94 51 30 eller på mail: ulla@bedrefamilieliv.dk og Nanja kan kontaktes på telefon ja@bedrefamilieliv.dk.

Konsultation - 60 minutter.

850,-